KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dzieci

Oddziały przedszkolne

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i zdolności.

Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub więcej zależnie od potrzeb i organizacji pracy.

W Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Zgierzu, zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym określającym ilość miejsc, funkcjonują 3 oddziały.

 1. Oddział I - czynny w godzinach 6.30 - 16.00
 2. Oddział II - czynny w godzinach 8.00 - 15.00
 3. Oddział III- czynny w godzinach 8.00 - 17.00

W roku szkolnym 2019/20 do Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Zgierzu uczęszcza 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w następujących grupach wiekowych:

Prawa dziecka

W przedszkolu dba się szczególnie o przestrzeganie praw dziecka, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami.
Dziecko w przedszkolu posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowane go procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • poszanowania jego godności osobistej
 • poszanowania jego własności
 • akceptacji jego osoby
 • swobodnego wypowiadania swoich myśli, opinii i uczuć

Zadaniem przedszkola jest zorganizowanie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych i innych oraz nabyć umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Zasady współżycia dzieci

Zasady współżycia dzieci w środowisku przedszkolnym reguluje Kodeks Dobrego Przedszkolaka.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu
data: 17-11-2019
wytworzył: Elżbieta Michalska
data: 17-11-2019
data: 17-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-11-2019 - Edycja treści
 • 05-02-2016 - Edycja treści
 • 12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 17-01-2014 - Edycja treści
 • 03-10-2012 - Edycja treści
 • 01-10-2012 - Edycja treści
 • 21-05-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 777