KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

 1. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz nieposiadającą osobowości prawnej
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Zgierz
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest placówką publiczną, której działalność regulują:
  • Ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe ( Dz.U. 2017r. poz. 59)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
  • Statut Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu (tekst ujednolicony)
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, finansowaną przez:
  • Gminę Miasto Zgierz
  • Rodziców - poprzez wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

w godzinach wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – dotyczy dzieci 3-5 lat

 

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu
data: 20-11-2020
wytworzył: Elżbieta Michalska
data: 20-11-2020
data: 20-11-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-11-2020 - Edycja treści
 • 11-10-2017 - Edycja treści
 • 04-02-2016 - Edycja treści
 • 12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 17-05-2012 - Edycja treści
 • 15-05-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 847